Skladby současných autorů

 

   

*   - nahráno na CD

** - nahráno v archivu Českého rozhlasu v Praze

- kurzívou jsou označeny skladby pro sólový hlas, které jsou zařazovány do koncertního programu „Solo for voice“nebo v programu „Solo for two voices“.

 

Ondřej Adámek: „Gressus meos dírige“ a „Illúmina faciem tuam“ pro baryton sólo (1999)

 

 Jörn Arnecke (GERMANIA): Wir spielen Frieden (Hrajeme si na mír). Opera, 2002

 

 Hanuš Bartoň: Strach. Skladba pro sólový zpěv a bicí nástroje na text Radomíra Quise (2001)

 

 Jaromír Březina: Písně Bible kralické pro baryton a varhany nebo smyčce (1991)

Jaromír Březina: Die Fabeln. Zwei Lieder von Franz Kafka für Bariton und Klavier (1993)

 

 Adley Burman (USA): Woman Looking at a Vase of Flowers for baritone solo (1993)

 

 John Cage (USA): Solo for voice 1 (1958)

 

 Zoja Černovská: Čas Syna Čelavěčeskogo probil (Přišlať hodina Syna člověka). Komorní kantáta pro baryton a klavír na slova B. L. Pasternaka a Evangelia podle Jana (1991)

 

 Věra Čermáková: Žalmy pro alt a baryton (2009-2010)

 

Jan Děd: Dvě modlitby pro sólový baryton na texty P. Matuszka op. 42a

 

Petr Eben: Šestero piesní milostných na středověké texty pro střední hlas a klavír (1951)

Petr Eben: Písně k loutně (1951)

Petr Eben: Písně z Těšínska pro nižší hlas a klavír (1952)

Petr Eben: Písně nejtajnější pro nižší hlas a klavír (1952)

Petr Eben: Lieder nach Gedichten von R. M. Rilke (1961)

Petr Eben: Píseň o rodné zemi pro baryton a ženský sbor

 

Morton Feldman (USA): Only for solo voice of Sonnet XXIII by R. M. Rilke

 

Ryszard Gabryś (POLSKO): Es ist Zeit do słów R. M. Rilkego (2001).   

 

Philip Glass (USA): The Fall of the House of Usher (opera)

 

Peter Graham: Z plání a pralesů pro zpěv a bicí nástroje (1990)

Peter Graham: Kafka – Lieder für Bariton und Klavier (1996)

* Peter Graham: Žalmy (1. – 7.) pro sólový baryton (1997)

Petr Graham: Song Of Fixed Accord pro hlas a cembalo (Text Wallace Stevens, 2001)

 

Kazuhiko Hattori (JAPONSKO): DRAM for vocal (poetry Komachi ONO – NO)

 

** Svatopluk Havelka: Hymnos pro baryton, klarinet a vibrafon na řecký text listu apoštola Pavla Filipským (1999)

** Svatopluk Havelka: Tři psalmodie (Tres Psalmodii). Soprano solo - Mezzosoprano solo - Baritono solo - Zimbalon. Psalmi XV. – LXXI. – CIII. (2000)

 

Máté Hollós (HUNGARIA): Les Voyelles de Rimbaud pour voix de basse, pianoforte, flauto, clarinetto, clarinetto basso (1990)

 

Jevgenij Irsai (SLOVAKIA): Lacrimoca pro sólový hlas a zvonek (2000)

 

* Miloslav Kabeláč: Židovská modlitba pro baryton, sólovou a sborovou mužskou recitaci op. 58

* Miloslav Kabeláč: Písně milostné pro soprán, baryton a klavír (1955)

Miloslav Kabeláč: Ohlasy dálav pro zpěv a klavír (1963)

 

Zdeněk Kaňák: Písně na mudrosloví Cantovo

 

Premasiri Khemadasa (SRÍ LANKA): Pirinavan mangal jeje pro zpěv, sitár, tabla a smyčce

 

Marek Kopelent: Miniaturní písně pro baryton a klavír na slova japonské poezie (1960/61)

Marek Kopelent: Mon amoure pro soprán, baryton a instrumentální soubor (1988)

Marek Kopelent: Cantus pro defunctis pro sólový hlas (1993)

Marek Kopelent: Cantus de dilectione filiarum dei pro 5 sopránů, baryton a 3 pozouny (1998)

Marek Kopelent: Ze zápisníku Nataši H. 9 fragmentů pro ženský a mužský hlas (2000)

 

Mark Kopytman (IZRAEL): Vocalise for voice and oboe (1995)

Mark Kopytman (IZRAEL): Eight Pages from the Book of Questions for solo voice (1989-96, text by Edmond Jabes)

 

Oldřich F. Korte: Troubadourské Zpěvy pro sóla a sbor s doprovodem instrumentální skupiny

                          (I canti dei trovatori per soli e coro accompagnati dal gruppo stromentale. 1965)

 

* Jitka Koželuhová: Ich habe den Menschen gesehen. Písně pro sólový baryton na slova Ch. Morgensterna (1993)

** Jitka Koželuhová: „Všichni kdo žízníte, pojďte k vodám…“. Komorní kantáta na hebrejský text proroka Izajáše pro alt, baryton, angl. roh, klavír a bicí nástroje (1995)

 

György Kurtág (HUNGARIA): Im Walde op. 29 no. 2 (1993, Friedrich Hölderlin) für Solostimme

György Kurtág (HUNGARIA): Háron dal Pilinszky János verseire, op. 11/a (Three Songs to Poems by János Pilinsky. 1986)

 

Juliusz Łuciuk (POLSKO): Pacem in terris per canto e pianoforte (1964)

 

Zdeněk Lukáš: Přísloví pro zpěv a varhany (1984)

 

 Michal Macourek: Dvanáct zastavení času a naděje na texty Harryho Macourka pro baryton, smíšený sbor a symfonický orchestr (2008). 

Michal Macourek: Hovory s Chan-Šanem pro baryton, bicí nástroje a klavír (1993)

* Michal Macourek: Svítání k životu. Fantasie pro sólový mužský hlas na texty J. Kostohryze a P. Matuszka (1994)

Michal Machourek: Tvář pro sólový baryton a magnetof. pás na text P. Matuszka (2001)

 

Martin Marek: Promeškaná apokalypsa pro recitátory, alt a baryton sólo, sbor a orchestr (1997)

Martin Marek: a poem qua afterword pro soprán a baryton sólo (2001)

 

Terezie Martinová: Prière de consécration à la reine de la paix pour voix de basse (1997)

Terezie Martinová: Žalm 51 (50), 3 - 12 podle Bible kralické pro sólový hlas (1998)

Terezie Martinová: V úzkostech hledal jsem Beránka pro sólový baryton. Z Magorových labutích písní (- na text Ivana M. Jirouse – Magora, 2001)

 

Lukáš Matoušek: Sigillum silentii (Pečeť mlčení). Cantata per baritono, clar. (tromba) e pianoforte (1970)

** Lukáš Matoušek: “…ani bolest nedožijem…” pro sólový baryton na verše Vladimíra Holana (1997)

 

Vlastislav Matoušek: Hymnus pro 12 hlasů „Napomenuti literatske těm, kterži dobrže spiewati neumějy“ (1985)

** Vlastislav Matoušek: Algoritmus návratu pro alikvotní zpěv a varhany nebo smyčce (1991/99)

** Vlastislav Matoušek: Kaligrafie pro zpěv a bambus na starojaponské texty (1998)

Vlastislav Matoušek: Labyrinthus pro sólový hlas (2000)

Vlastislav Matoušek: 8. cesta. Opera na libreto J. Butriana popdle námětu povídky St. Łema (2001)

** Vlastislav Matoušek: Hiroti Mondo pro baryton, shakuhachi a smyčce (2002)

 

Ivo Medek: Persofonie II. pro sólový hlas (1999)

Ivo Medek: Vrač (opera, 2002)

Ivo Medek/Markéta Dvořáková: MrTVÁ? (opera, 2004)

 

Jan Meisl: Doteky zapomnění. Cyklus písní pro baryton, housle, violoncello a klavír, op. 121 (2011)

 

Jan Novák: Horati carmina pro baryton a klavír (1959)

 

Roman Z. Novák: Nazývají to láska pro recitátory, sóla a orchestr (1997)

 

** Karel Odstrčil: Contra – canto na vlastní text pro baryton a varhany

 

Roman Pallas: Klinická smrt (opera, 2004)
 

 

Karel Pexidr: Habél habálín. Zhudebnění hebrejského textu z knihy Kazatel pro baryton a violu

 

A. Piňos: Dicta antiquorum assa voce dacantanti (1966)

A. Piňos: Přísloví pro baryton sólo (1968/90)

A. Piňos: Obžalovaný. Dvě hudební scény pro basbaryton, klarinet, klavír, housle, violoncello a bicí nástroje na texty Franze Kafky (1993)

Alois Piňos: Carmina lauretana pro baryton sólo (1997 - Memorate, Ave maris stella, Salve Regina)

* Alois Piňos: Carmina psalmisona pro baryton sólo (1998 - Psalmus XCI, Psalmus CXVI)

Alois Piňos: Zpěvy smíření (Gesänge der Versöhnung) pro baryton a varhany na biblické a liturgická texty

v češtině a němčině (2002)

Žalm 71 pro baryton sólo na překlad starozákonních textů Václava Renče (2003)

Alois Piňos: Vzývání: Pět žalmů pro baryton sólo v překladu Václava Renče (2006)

Alois Piňos: Beati. Duet pro alt (mezzosoprán) a baryton na slova evangelia sv. Matouše (2006)

Alois Piňos: Ave Maria. Duet pro alt (mezzosoprán) a baryton (2006)

 

* Petr Pokorný: Srpnový žalm pro baryton, flétnu, klarinet, housle a violu nebo hoboj, klarinet a fagot, op. 13 (1969/95)

Petr Pokorný: Die Reise. Drei Lieder von Günter Eich (zpěv a dechové nástroje), Op. 33 (1990)

Petr Pokorný: Marnotratný syn pro baryton a varhany nebo smyčce na slova Josefa Kostohryze, op. 39/39a (1991/93) 

* Petr Pokorný: Krajinou prochází pištec pro sólový baryton a bicí nástroje na text Josefa Kostohryze, op. 40 (1991/98)

Petr Pokorný: Rozmluvy uprostřed nehybnosti pro baryton a violoncello na texty Jaroslava Švadleny, op. 42 (1992)

* Petr Pokorný: Der Glanz am Wegrand (Třpyt u cesty). Vier Lieder zu Texten österreichischer Dichter für Solostimme,Op. 44 (1992-95)

Petr Pokorný: Malý zimohrádek pro zpěv a klarinet na texty Ivana Wernische, op. 45 (1993)

Petr Pokorný: Zwei Gesänge von Reiner Maria Rilke pro baryton a orchestr, op. 47 (1993)

* Petr Pokorný: Tři duchovní zpěvy pro sólový baryton, op. 50/3 (1994/97)

* Petr Pokorný: Josefova smrt. Kantáta na vlastní text pro soprán, baryton a smyčce, op. 51 (1995)

* Petr Pokorný: Full Moon (Úplněk) on a poem by Robinson Jeffers for baritone and two percussion players, op. 52 (1992)

* (**) Petr Pokorný: Putování. Scéna pro jednoho pěvce a housle na text Jiřího Adámka, op. 55 (1997)

Petr Pokorný: Prosím, sejměte masky. Pocta surrealistům na text Zbyňka Havlíčka pro baryton, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír, op. 58 nebo baryton, klarinet, violoncello a klavír, op. 58b nebo baryton a klavír, op. 58c (1997)

Petr Pokorný: Světlo v hlubinách pro zpěv a klavír na verše Jiřího Mědílka, op. 62 (1998)

Petr Pokorný: Die Gaukler für Bariton, Geige, Gitarre und Kontrabaβ, Op. 64. Texte von Peter Huchel (1998)

** Petr Pokorný: Znamení noci, netopýři a mlha (Zeichen der Nacht, Fledermäuse und Nebel) na texty Petera Huchela pro baryton, violu, violoncello, kontrabas a cembalo, op. 64b (1998/99)

Petr Pokorný: Libera me pro dva mužské hlasy (baryton a bas), op. 66 (1998)

Petr Pokorný: Znamení noci, netopýři a mlha, op. 64 (Zeichen der Nacht, Fledermäuse und Nebel) pro baryton, violu, violoncello, kontrabas a cembalo (1999)

Petr Pokorný: Galantní písně. Šest písní pro alt a baryton na slova Václava Lucemburského (1337-1383) v překladu Gustava Francla, op. 91 (2007)

Petr Pokorný: Poslední žalm Karla Hlaváčka pro baryton a klavír op. 88 (2005)

 

Zdeněk Pololáník: Šír haš-šírím (Píseň písní) pro sóla, sbor a orchestr

 

Miroslav Pudlák: Ve stínu klobásy (operní fraška, 2002)

Miroslav Pudlák: Sasíci v Čechách (opera, 2004)

 

Bohuslav Řehoř: Duetto pro nižší ženský hlas a mužský hlas doprovázený zvonem (2002/03)

 

Radek Rejšek: Píseň o lásce pro zpěv a klavír na texty P. Matuszka (1987)

Radek Rejšek: Píseň o smrti pro zpěv a klavír na text P. Matuszka (1987)

Radek Rejšek: Tři žalmy pro sólový hlas (2000)

 

* Jaroslav Rybář: Osm zpěvů na básně Ivana Wernische pro baryton, flétnu, klarinet, klavír, housle, violu a violoncello (1996)

 

* Giacinto Scelsi (ITALIA): Tři Latinské modlitby (Canti sacri) pro sólový hlas (1970 - Ave Maria, Pater noster, Alleluja)

* (**) Giacinto Scelsi (IALIA.): Wo-Ma. Quattro canti per voce di basso (1960)

* (**) Giacinto Scelsi (ITALIA): Maknongan pour voix de basse solo (1976)

 

 

Witold Szalonek (POLSKO): Drei Liebeslieder (Worte Rajvinder Singh)

 

* Martin Smolka: A v sadech korálů, jež slabě zrůžověly. Píseň pro sólový hlas (1987)

 

Rudi Spring (GER.): Galgenliederbuch. Gedichte von Christian Morgenstern für Bariton und Klavier (1983/94 - 96)

William Toutant: Glossa for Voice and Piano (2000). Text by Mihail Eminescu (1850 - 1889)

 

** Emil Viklický: Tři madrigaly pro zpěv a klavír na texty Evy Petrové (1987)

 

Zbyněk Vostřák: Žalmy pro baryton a varhany nebo klavír, op. 21 (1956)

 

Robert Ward (USA): The Crucible (Čarodějky – opera)

Robert Ward: Songs

 

Pavel Zemek: Je t'aime pro sólový hlas (1997)

Pavel Zemek: Ave Maria pro sólový hlas (1997)

** Pavel Zemek: Stabat Mater pro sólový hlas (1999)

 

 

Kontakt

Petr Matuszek

petr@petrmatuszek.cz

https://www.centrumterapie.cz/
https://alikvotnizpev.webnode.cz/
https://early-music.webnode.cz/

+420777949210

Vyhledávání

Kalendář akcí

14.12.2018 19:00

Ptáčník v div. Ústí n/L

Zellerova líbivá opereta se zase vrací - je to neuvěřitelná legrace, podívejte se na fotky na této titulní straně. Tak se přijďte pobavit...
15.12.2018 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

A jedeme dál... nicméně tuto sobotu mne čeká 2x za sebou role druhého ředitele, Andrého. Je to již třetí role, kterou v tomto představení Fantoma opery zpívám - to bude legrace!
15.12.2018 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Ani člověk nemá čas na vánoční koncerty - ale stojí to za to! :-D Takže ještě jednou: "Monsieur André!"
16.12.2018 19:00

Česká vánoční mše J. J. Ryby, kostel J. Křtitele, Teplice

Bez "Rybovky" by prostě nebyly vánoce. Orchestr a sbor konzervatoře v teplicích bude dirigovat Jiří Knotte.
17.12.2018 19:00

Vánoční koncert v DK Teplice

Nejen Rybova Česká mše vánoční zazní na tomto tradičním symfonickém koncertu, který každy rok pořádá teplická  konzervatoř. A každoročně bývá dlouho předem vyprodáno!!!
21.12.2018 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Můj poslední letošní Fantom; musel jsem kvůli němu i odmítnout ústeckou "Rybovku", ale rozhodně nelituju! ;-)
22.12.2018 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall Praha

Legenda pokračuje - další "dvoják" Fantoma! Tak se zase těším!!!
22.12.2018 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall Praha

Zpívat a hrát "Fantoma" mne nikdy neomrzí! Fantastické reakce publika, nádherná atmosféra, co si více přát??
23.12.2018 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Poslední představení Fantom opery v tomto roce!
23.12.2018 17:00

Česká mše vánoční J. J. Ryby v div. Ústí n/L

Tradici divadelních vánočních koncertů miluju - mají neopakovatelnou atmosféru, chodí na ně úžasné publikum. Teším se!
18.01.2019 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

První Fantom v novém roce - každé představení je krásné herecké dobrodružství a úžasný hudební zážitek!
19.01.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Další odpolední představení legendárního muzikálu Fantoma opery. Každé představní je jiné, každé má svou neopakovatelnou atmosféru...
19.01.2019 19:00

Fantom opery v Goja Music Hall v Praze

Fantom opery - není muzikálové představení, které by pro mne bylo více přelomové, nežli Fantom opery pana producenta Dr. Janečka. Těším se z každičké chvíle této produkce... TĚŠÍM!
20.01.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Další představení legendárního muzikálu Fantoma opery - úžasná výprava, skvělé nastudování, špičková produkce - co víc si přát. A jako většinou: "Monsieur Firmin!"
22.01.2019 19:00

Noc na Karlštejně v div. Ústí n/L

Noc na Karlštejně - úžasný muzikál, který baví nás i naše diváky. Je veteránem našeho repertoáru - a právem!
23.01.2019 19:00

Nabucco v div. Ústí n/L

Verdiho Nabucco je stálicí našeho repertoáru. Krásná hudba, kostýmy, skvělé výkony - prostě efektní představení se vším všudy. 
26.01.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Je to jízda - hraji téměř pořád!!! Nádhera...
26.01.2019 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

A jedeme dál - Fantom opery mne prostě nikdy neomrzí! Další "dvoják" Monsieura Firmena. Jsme neuvěřitelně stmelená parta, každé naše setkání je už setkání rodiny - a na představení to rozhodně je vidět!
02.02.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Další sobota s Fantomem opery... :-) 
02.02.2019 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Někdy si spočítám, kolikrát jsem Fantoma opery vlastně vůbec zpíval - nyní to určitě bude hodně přes dvě stě... Několikrát jsem si jako záskok vyzkoušel i posledního z ředitelů monsieur Lefévrea (a v opeře Il mutto komického Dona Attilia), mnohokrát jsem zpíval Andrého, ale v drtivé většině to byla nádherná postava monsieur Firmina...
08.02.2019 19:00

Rigoletto v div. v Langenthalu (Švýcarsko)

Verdiho Rigoletto je pro již kultovní operou - nádherné drama... A zpívat ve Švýcarsku je samozřejmě nádhernou výzvou
09.02.2019 19:00

Rigoletto v div. v Maktoberdorfu

Další představení Rigoletta ...
10.02.2019 17:00

Rigoletto v div. v Hanau

Poslední představení miniturné Rigoletta v zahraničí - a jak se znám, i když je to nádherná opera, už se moc budu těšit domů!
16.02.2019 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Kolikpak diváků vůbec už vidělo tohle představení?? Odhaduji přes 370000 tisíc? To je nářez...
17.02.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Další nedělní představení Fantoma...
22.02.2019 19:00

Veselá vdova v div. Ústí n/L - PREMIÉRA!

Slavná opereta Franze Lehára Veselá vdova opět v Ústí nad Labem! A mě, jako v minulé inscenaci, čeká velká komediální role Baron Zeta. Je to výzva - zvlášť když si uvědomím, že v kultovní inscenaci v Metropolitní opeře z roku 2015 (broadwayské režisérky a choreografky Susan Stroman) tohoto intrikánského barona nestvárnil nikdo menší, nežli jeden z mých velkých vzorů Thomas Allen.
23.02.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Tak mne zase čeká další sobotní "dvoják" tohoto nádherného výpravného muzikálu - krása!
23.02.2019 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Muzikálová legenda, kterou všichni z produkce milujeme - není nic krásnějšího, než pracovat v kolektivu, který celý dýchá pro stejnou věc!
24.02.2019 17:00

Veselá vdova v div. Ústí n/L

Druhé představení legendární operety Franze Lehára Veselá vdova. V roli komediálního intrikána Barona Zety jsem bez alternace, takže budu hrát všechna představení...
26.02.2019 19:00

Ptáčník v div. v Chebu

Zellerova líbivá opereta se zase vrací - je to neuvěřitelná legrace, podívejte se na fotky na této titulní straně. Bavíme se při ní všichni - herci i diváci...
09.03.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Po dlouhé době zase "dvoják" Fantoma - vlastně "čtverák", ještě neděle. Je to náročné, ale zas je krásné sledovat rozdílnost publika takto těsně za sebou - to mne vždycky moc baví.
09.03.2019 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

To je nářez - ale krásnej!!! Svělí kolegové, skvělí diváci - co víc si přát!
10.03.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Nedělní odpolední představení legendárního muzikálu - budu mít nádherný víkend s Fantomem!
19.03.2019 19:00

Veselá vdova v div. Ústí n/L

Lehárova Veselá vdova je prostě repertoárovým hitem vždy. Líbivé melodi, efetní výprava a vtipné dějové zápletky - co si přát víc!
21.03.2019 19:00

Veselá vdova v div. v Děčíně

Lehárova Veselá vdova patří spolu s Netopýrem asi mezi nejvíce hrané operety. A právem! A role Baron Zeta je jak psaná pro mne - vtipný intrikán má nádherné herecké plochy, které si moc užívám. Již jsem někde zmiňoval, že v kultovní inscenaci broadwayské režisérky a choreografky Susan Stroman v Metropolitní opeře v roce 2015 jí hrál jeden z mých velkých vzorů Thomas Allen - to je pro mne samozřejmě úžasná inspirace.
30.03.2019 14:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Další můj "dvoják" muzikálové legendy...
30.03.2019 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

Zpívat takové dílo 2x za den je opravdu náročné - ale to nevadí, je to vždycky radost!
05.04.2019 19:00

Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze

První dubnové představení Fantoma opery. Už jen tři měsíce a nejspíš se navždy s ním rozloučíme...
21.05.2019 20:00

Libuše v Žatci

Open air představení Libuše - zpívat tohle představení je pro mne národním svátkem!!!

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode