Skladby současných autorů

 

   

*   - nahráno na CD

** - nahráno v archivu Českého rozhlasu v Praze

- kurzívou jsou označeny skladby pro sólový hlas, které jsou zařazovány do koncertního programu „Solo for voice“nebo v programu „Solo for two voices“.

 

Ondřej Adámek: „Gressus meos dírige“ a „Illúmina faciem tuam“ pro baryton sólo (1999)

 

 Jörn Arnecke (GERMANIA): Wir spielen Frieden (Hrajeme si na mír). Opera, 2002

 

 Hanuš Bartoň: Strach. Skladba pro sólový zpěv a bicí nástroje na text Radomíra Quise (2001)

 

 Jaromír Březina: Písně Bible kralické pro baryton a varhany nebo smyčce (1991)

Jaromír Březina: Die Fabeln. Zwei Lieder von Franz Kafka für Bariton und Klavier (1993)

 

 Adley Burman (USA): Woman Looking at a Vase of Flowers for baritone solo (1993)

 

 John Cage (USA): Solo for voice 1 (1958)

 

 Zoja Černovská: Čas Syna Čelavěčeskogo probil (Přišlať hodina Syna člověka). Komorní kantáta pro baryton a klavír na slova B. L. Pasternaka a Evangelia podle Jana (1991)

 

 Věra Čermáková: Žalmy pro alt a baryton (2009-2010)

 

Jan Děd: Dvě modlitby pro sólový baryton na texty P. Matuszka op. 42a

 

Petr Eben: Šestero piesní milostných na středověké texty pro střední hlas a klavír (1951)

Petr Eben: Písně k loutně (1951)

Petr Eben: Písně z Těšínska pro nižší hlas a klavír (1952)

Petr Eben: Písně nejtajnější pro nižší hlas a klavír (1952)

Petr Eben: Lieder nach Gedichten von R. M. Rilke (1961)

Petr Eben: Píseň o rodné zemi pro baryton a ženský sbor

 

Morton Feldman (USA): Only for solo voice of Sonnet XXIII by R. M. Rilke

 

Ryszard Gabryś (POLSKO): Es ist Zeit do słów R. M. Rilkego (2001).   

 

Philip Glass (USA): The Fall of the House of Usher (opera)

 

Peter Graham: Z plání a pralesů pro zpěv a bicí nástroje (1990)

Peter Graham: Kafka – Lieder für Bariton und Klavier (1996)

* Peter Graham: Žalmy (1. – 7.) pro sólový baryton (1997)

Petr Graham: Song Of Fixed Accord pro hlas a cembalo (Text Wallace Stevens, 2001)

 

Kazuhiko Hattori (JAPONSKO): DRAM for vocal (poetry Komachi ONO – NO)

 

** Svatopluk Havelka: Hymnos pro baryton, klarinet a vibrafon na řecký text listu apoštola Pavla Filipským (1999)

** Svatopluk Havelka: Tři psalmodie (Tres Psalmodii). Soprano solo - Mezzosoprano solo - Baritono solo - Zimbalon. Psalmi XV. – LXXI. – CIII. (2000)

 

Máté Hollós (HUNGARIA): Les Voyelles de Rimbaud pour voix de basse, pianoforte, flauto, clarinetto, clarinetto basso (1990)

 

Jevgenij Irsai (SLOVAKIA): Lacrimoca pro sólový hlas a zvonek (2000)

 

* Miloslav Kabeláč: Židovská modlitba pro baryton, sólovou a sborovou mužskou recitaci op. 58

* Miloslav Kabeláč: Písně milostné pro soprán, baryton a klavír (1955)

Miloslav Kabeláč: Ohlasy dálav pro zpěv a klavír (1963)

 

Zdeněk Kaňák: Písně na mudrosloví Cantovo

 

Premasiri Khemadasa (SRÍ LANKA): Pirinavan mangal jeje pro zpěv, sitár, tabla a smyčce

 

Marek Kopelent: Miniaturní písně pro baryton a klavír na slova japonské poezie (1960/61)

Marek Kopelent: Mon amoure pro soprán, baryton a instrumentální soubor (1988)

Marek Kopelent: Cantus pro defunctis pro sólový hlas (1993)

Marek Kopelent: Cantus de dilectione filiarum dei pro 5 sopránů, baryton a 3 pozouny (1998)

Marek Kopelent: Ze zápisníku Nataši H. 9 fragmentů pro ženský a mužský hlas (2000)

 

Mark Kopytman (IZRAEL): Vocalise for voice and oboe (1995)

Mark Kopytman (IZRAEL): Eight Pages from the Book of Questions for solo voice (1989-96, text by Edmond Jabes)

 

Oldřich F. Korte: Troubadourské Zpěvy pro sóla a sbor s doprovodem instrumentální skupiny

                          (I canti dei trovatori per soli e coro accompagnati dal gruppo stromentale. 1965)

 

* Jitka Koželuhová: Ich habe den Menschen gesehen. Písně pro sólový baryton na slova Ch. Morgensterna (1993)

** Jitka Koželuhová: „Všichni kdo žízníte, pojďte k vodám…“. Komorní kantáta na hebrejský text proroka Izajáše pro alt, baryton, angl. roh, klavír a bicí nástroje (1995)

 

György Kurtág (HUNGARIA): Im Walde op. 29 no. 2 (1993, Friedrich Hölderlin) für Solostimme

György Kurtág (HUNGARIA): Háron dal Pilinszky János verseire, op. 11/a (Three Songs to Poems by János Pilinsky. 1986)

 

Juliusz Łuciuk (POLSKO): Pacem in terris per canto e pianoforte (1964)

 

Zdeněk Lukáš: Přísloví pro zpěv a varhany (1984)

 

 Michal Macourek: Dvanáct zastavení času a naděje na texty Harryho Macourka pro baryton, smíšený sbor a symfonický orchestr (2008). 

Michal Macourek: Hovory s Chan-Šanem pro baryton, bicí nástroje a klavír (1993)

* Michal Macourek: Svítání k životu. Fantasie pro sólový mužský hlas na texty J. Kostohryze a P. Matuszka (1994)

Michal Machourek: Tvář pro sólový baryton a magnetof. pás na text P. Matuszka (2001)

 

Martin Marek: Promeškaná apokalypsa pro recitátory, alt a baryton sólo, sbor a orchestr (1997)

Martin Marek: a poem qua afterword pro soprán a baryton sólo (2001)

 

Terezie Martinová: Prière de consécration à la reine de la paix pour voix de basse (1997)

Terezie Martinová: Žalm 51 (50), 3 - 12 podle Bible kralické pro sólový hlas (1998)

Terezie Martinová: V úzkostech hledal jsem Beránka pro sólový baryton. Z Magorových labutích písní (- na text Ivana M. Jirouse – Magora, 2001)

 

Lukáš Matoušek: Sigillum silentii (Pečeť mlčení). Cantata per baritono, clar. (tromba) e pianoforte (1970)

** Lukáš Matoušek: “…ani bolest nedožijem…” pro sólový baryton na verše Vladimíra Holana (1997)

 

Vlastislav Matoušek: Hymnus pro 12 hlasů „Napomenuti literatske těm, kterži dobrže spiewati neumějy“ (1985)

** Vlastislav Matoušek: Algoritmus návratu pro alikvotní zpěv a varhany nebo smyčce (1991/99)

** Vlastislav Matoušek: Kaligrafie pro zpěv a bambus na starojaponské texty (1998)

Vlastislav Matoušek: Labyrinthus pro sólový hlas (2000)

Vlastislav Matoušek: 8. cesta. Opera na libreto J. Butriana popdle námětu povídky St. Łema (2001)

** Vlastislav Matoušek: Hiroti Mondo pro baryton, shakuhachi a smyčce (2002)

 

Ivo Medek: Persofonie II. pro sólový hlas (1999)

Ivo Medek: Vrač (opera, 2002)

Ivo Medek/Markéta Dvořáková: MrTVÁ? (opera, 2004)

 

Jan Meisl: Doteky zapomnění. Cyklus písní pro baryton, housle, violoncello a klavír, op. 121 (2011)

 

Jan Novák: Horati carmina pro baryton a klavír (1959)

 

Roman Z. Novák: Nazývají to láska pro recitátory, sóla a orchestr (1997)

 

** Karel Odstrčil: Contra – canto na vlastní text pro baryton a varhany

 

Roman Pallas: Klinická smrt (opera, 2004)
 

 

Karel Pexidr: Habél habálín. Zhudebnění hebrejského textu z knihy Kazatel pro baryton a violu

 

A. Piňos: Dicta antiquorum assa voce dacantanti (1966)

A. Piňos: Přísloví pro baryton sólo (1968/90)

A. Piňos: Obžalovaný. Dvě hudební scény pro basbaryton, klarinet, klavír, housle, violoncello a bicí nástroje na texty Franze Kafky (1993)

Alois Piňos: Carmina lauretana pro baryton sólo (1997 - Memorate, Ave maris stella, Salve Regina)

* Alois Piňos: Carmina psalmisona pro baryton sólo (1998 - Psalmus XCI, Psalmus CXVI)

Alois Piňos: Zpěvy smíření (Gesänge der Versöhnung) pro baryton a varhany na biblické a liturgická texty

v češtině a němčině (2002)

Žalm 71 pro baryton sólo na překlad starozákonních textů Václava Renče (2003)

Alois Piňos: Vzývání: Pět žalmů pro baryton sólo v překladu Václava Renče (2006)

Alois Piňos: Beati. Duet pro alt (mezzosoprán) a baryton na slova evangelia sv. Matouše (2006)

Alois Piňos: Ave Maria. Duet pro alt (mezzosoprán) a baryton (2006)

 

* Petr Pokorný: Srpnový žalm pro baryton, flétnu, klarinet, housle a violu nebo hoboj, klarinet a fagot, op. 13 (1969/95)

Petr Pokorný: Die Reise. Drei Lieder von Günter Eich (zpěv a dechové nástroje), Op. 33 (1990)

Petr Pokorný: Marnotratný syn pro baryton a varhany nebo smyčce na slova Josefa Kostohryze, op. 39/39a (1991/93) 

* Petr Pokorný: Krajinou prochází pištec pro sólový baryton a bicí nástroje na text Josefa Kostohryze, op. 40 (1991/98)

Petr Pokorný: Rozmluvy uprostřed nehybnosti pro baryton a violoncello na texty Jaroslava Švadleny, op. 42 (1992)

* Petr Pokorný: Der Glanz am Wegrand (Třpyt u cesty). Vier Lieder zu Texten österreichischer Dichter für Solostimme,Op. 44 (1992-95)

Petr Pokorný: Malý zimohrádek pro zpěv a klarinet na texty Ivana Wernische, op. 45 (1993)

Petr Pokorný: Zwei Gesänge von Reiner Maria Rilke pro baryton a orchestr, op. 47 (1993)

* Petr Pokorný: Tři duchovní zpěvy pro sólový baryton, op. 50/3 (1994/97)

* Petr Pokorný: Josefova smrt. Kantáta na vlastní text pro soprán, baryton a smyčce, op. 51 (1995)

* Petr Pokorný: Full Moon (Úplněk) on a poem by Robinson Jeffers for baritone and two percussion players, op. 52 (1992)

* (**) Petr Pokorný: Putování. Scéna pro jednoho pěvce a housle na text Jiřího Adámka, op. 55 (1997)

Petr Pokorný: Prosím, sejměte masky. Pocta surrealistům na text Zbyňka Havlíčka pro baryton, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír, op. 58 nebo baryton, klarinet, violoncello a klavír, op. 58b nebo baryton a klavír, op. 58c (1997)

Petr Pokorný: Světlo v hlubinách pro zpěv a klavír na verše Jiřího Mědílka, op. 62 (1998)

Petr Pokorný: Die Gaukler für Bariton, Geige, Gitarre und Kontrabaβ, Op. 64. Texte von Peter Huchel (1998)

** Petr Pokorný: Znamení noci, netopýři a mlha (Zeichen der Nacht, Fledermäuse und Nebel) na texty Petera Huchela pro baryton, violu, violoncello, kontrabas a cembalo, op. 64b (1998/99)

Petr Pokorný: Libera me pro dva mužské hlasy (baryton a bas), op. 66 (1998)

Petr Pokorný: Znamení noci, netopýři a mlha, op. 64 (Zeichen der Nacht, Fledermäuse und Nebel) pro baryton, violu, violoncello, kontrabas a cembalo (1999)

Petr Pokorný: Galantní písně. Šest písní pro alt a baryton na slova Václava Lucemburského (1337-1383) v překladu Gustava Francla, op. 91 (2007)

Petr Pokorný: Poslední žalm Karla Hlaváčka pro baryton a klavír op. 88 (2005)

 

Zdeněk Pololáník: Šír haš-šírím (Píseň písní) pro sóla, sbor a orchestr

 

Miroslav Pudlák: Ve stínu klobásy (operní fraška, 2002)

Miroslav Pudlák: Sasíci v Čechách (opera, 2004)

 

Bohuslav Řehoř: Duetto pro nižší ženský hlas a mužský hlas doprovázený zvonem (2002/03)

 

Radek Rejšek: Píseň o lásce pro zpěv a klavír na texty P. Matuszka (1987)

Radek Rejšek: Píseň o smrti pro zpěv a klavír na text P. Matuszka (1987)

Radek Rejšek: Tři žalmy pro sólový hlas (2000)

 

* Jaroslav Rybář: Osm zpěvů na básně Ivana Wernische pro baryton, flétnu, klarinet, klavír, housle, violu a violoncello (1996)

 

* Giacinto Scelsi (ITALIA): Tři Latinské modlitby (Canti sacri) pro sólový hlas (1970 - Ave Maria, Pater noster, Alleluja)

* (**) Giacinto Scelsi (IALIA.): Wo-Ma. Quattro canti per voce di basso (1960)

* (**) Giacinto Scelsi (ITALIA): Maknongan pour voix de basse solo (1976)

 

 

Witold Szalonek (POLSKO): Drei Liebeslieder (Worte Rajvinder Singh)

 

* Martin Smolka: A v sadech korálů, jež slabě zrůžověly. Píseň pro sólový hlas (1987)

 

Rudi Spring (GER.): Galgenliederbuch. Gedichte von Christian Morgenstern für Bariton und Klavier (1983/94 - 96)

William Toutant: Glossa for Voice and Piano (2000). Text by Mihail Eminescu (1850 - 1889)

 

** Emil Viklický: Tři madrigaly pro zpěv a klavír na texty Evy Petrové (1987)

 

Zbyněk Vostřák: Žalmy pro baryton a varhany nebo klavír, op. 21 (1956)

 

Robert Ward (USA): The Crucible (Čarodějky – opera)

Robert Ward: Songs

 

Pavel Zemek: Je t'aime pro sólový hlas (1997)

Pavel Zemek: Ave Maria pro sólový hlas (1997)

** Pavel Zemek: Stabat Mater pro sólový hlas (1999)

 

 

Kontakt

Petr Matuszek

petr@petrmatuszek.cz

https://www.centrumterapie.cz/
https://alikvotnizpev.webnode.cz/
https://early-music.webnode.cz/

+420777949210

Vyhledávání

Kalendář akcí

17.02.2018 14:00

Ples upírů v GoJa Music Hall

Odpolední sobota a muzikál Ples upírů podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Krásný zážitek... Režie Radek Balaš, diriguje Michal Macourek - nádhera! 
23.02.2018 19:00

Ples upírů v GoJa Music Hall v Praze

Další představení muzikálu podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Profesor Abronsius je hereckou rolí snů, moc si ji užívám. O to víc, že mým osobním režisérským "koučem" je Martin Bujárek (asistent režie), který mi mou postavu prakticky od základů vystavěl a kterému za to velký dík!!! Režie se ujal Radek Balaš, diriguje Michal Macourek. Můžete se těšit na úžasnou výpravnou show, bombastické baletní scény v originální choreografii Leony "Qaši" Kvasnicové, do posledního místečka vyprodané divadlo a hlavně fantastické reakce publika.  Takže kdo můžete, přijďte - rozhodně nebudete litovat! 
24.02.2018 19:00

Ples upírů v GoJa Music Hall

Představení muzikálového hitu podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Režie Radek Balaš, diriguje Michal Macourek. Můžete se těšit na úžasnou výpravnou show, bombastické baletní scény v originální choreografii Leony "Qaši" Kvasnicové - a hlavně fantastické reakce publika! 
03.03.2018 19:00

Ples upírů v GoJa Music Hall v Praze

Ples upírů - muzikálový hit podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. NÁDHERA!!! Profesor Abronsius je hereckou rolí snů, nikdy mne neomrzí! O to víc, že mým osobním režisérským "koučem" byl úžasný Martin Bujárek (asistent režie), který mi mou postavu prakticky od základů vystavěl a kterému za to velký dík!!! Režie se ujal Radek Balaš, diriguje Michal Macourek. Můžete se těšit na úžasnou výpravnou show, bombastické baletní scény v originální choreografii Leony "Qaši" Kvasnicové...  Takže kdo můžete, přijďte si to užít! 
05.03.2018 19:00

Ptáční v div. Děčín

Tentokrát v Děčíně - Zellerova nádherná a divácky vděčná opereta, to je pro mne herecká i pěvecká radost!!! A role Wepse je snad psaná přímo pro mne... Skvělá režie Michal Lieberzeit, nádherné kostýmy Dana Haklová (to se to potom hraje!), za dirigentským pultem šéf opery Milan Kaňák... - je to radost!
10.03.2018 19:00

Ples upírů v GoJa Music Hall

Sobotní večerní představení muzikálového hitu podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Režie Radek Balaš, diriguje Michal Macourek. Můžete se těšit na úžasnou výpravnou show, bombastické baletní scény v originální choreografii Leony "Qaši" Kvasnicové - a hlavně fantastické reakce publika! 
11.03.2018 14:00

Ples upírů v GoJa Music Hall

Nedělní odpolední představení Plesu upírů mají vždy své neopakovatelné kouzlo - produkce doktora Františka Janečka, režie Radek Balaš, diriguje Michal Macourek... Krásný zážitek!
13.03.2018 19:00

Traviata v div. v Ústí n/L

Verdiho opera La Traviata je stálicí našeho operního repertoáru...
14.03.2018 18:00

Romeo a Julie v divadle Hybernia v Praze

Shakespearův příběh lásky příslušníků znepřátelených rodů Monteků a Capuletů. Zdeněk Barták ho původně napsal pro Státní operu v jihokorejském Soulu. Muzikál měl v roce 2002 velmi úspěšnou premiéru a přinesl cenu nejlepšího muzikálu asijského kontinentu. Byl úspěšně čtyři roky uváděn na letní scéně zámku Hluboká, kde jsem hrál, stejně jako nyní, roli starého Capuleta. Sešla se tu opravdu skvělá parta a dělat pod režijním vedením Romana Štolpy je radostí - krásná ryze činoherní práce. Co dodat? Snad že choreografie měl na starosti opravdu skvělý Lukáš Vilt. a šermy Borek Belfín!
15.03.2018 19:00

La Traviata v div. Varnsdorf

Naše inscenace Traviaty je nesmrtelná! Dnes s ní jedeme do Varnsdorfu, tak jezdím rád - jsou tam skvělí lidi a kamarádi!!!
16.03.2018 19:00

Ples upírů v GoJa Music Hall

Další představení muzikálu podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Profesor Abronsius je hereckou rolí snů, moc si ji užívám. O to víc, že mým osobním režisérským "koučem" je Martin Bujárek (asistent režie), který mi mou postavu prakticky od základů vystavěl a kterému za to velký dík!!! Režie se ujal Radek Balaš, diriguje Michal Macourek. Můžete se těšit na úžasnou výpravnou show, bombastické baletní scény v originální choreografii Leony "Qaši" Kvasnicové, do posledního místečka vyprodané divadlo a hlavně fantastické reakce publika.  Takže kdo můžete, přijďte - rozhodně nebudete litovat! 
17.03.2018 19:00

Ples upírů v GoJa Music Hall v Praze

Představení muzikálového hitu podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Režie Radek Balaš, diriguje Michal Macourek. A zážitek, který může zprostředkovat jen do posledního místečka vyprodané divadlo - nádhera! 
18.03.2018 17:00

Ptáční v div. v Ústí n/L

Zellerova nádherná a divácky vděčná opereta, to je pro mne herecká i pěvecká radost!!! A role Wepse je snad psaná přímo pro mne... Skvělá režie Michal Lieberzeit, nádherné kostýmy Dana Haklová (to se to potom hraje!), za dirigentským pultem šéf opery Milan Kaňák... - je to radost!
23.03.2018 19:00

Ples upírů v GoJa Music Hall v Praze

Další představení muzikálu podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Profesor Abronsius je hereckou rolí snů, moc si ji užívám. O to víc, že mým osobním režisérským "koučem" je Martin Bujárek (asistent režie), který mi mou postavu prakticky od základů vystavěl a kterému za to velký dík!!! Režie se ujal Radek Balaš, diriguje Michal Macourek. Můžete se těšit na úžasnou výpravnou show, bombastické baletní scény v originální choreografii Leony "Qaši" Kvasnicové, do posledního místečka vyprodané divadlo a hlavně fantastické reakce publika.  Takže kdo můžete, přijďte - rozhodně nebudete litovat! 
24.03.2018 14:00

Ples upírů v GoJa Music Hall

Odpolední sobota a muzikál Ples upírů podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Krásný zážitek... Režie Radek Balaš, diriguje Michal Macourek - co víc si přár?! 
24.03.2018 19:00

Ples upírů v GoJa Music Hall

Další představení muzikálu podle slavného filmu Ples upírů (Roman Polanski) v produkci doktora Františka Janečka. Profesor Abronsius je hereckou rolí snů, moc si ji užívám. O to víc, že mým osobním režisérským "koučem" je Martin Bujárek (asistent režie), který mi mou postavu prakticky od základů vystavěl a kterému za to velký dík!!! Režie se ujal Radek Balaš, diriguje Michal Macourek. Můžete se těšit na úžasnou výpravnou show, bombastické baletní scény v originální choreografii Leony "Qaši" Kvasnicové, do posledního místečka vyprodané divadlo a hlavně fantastické reakce publika.  Takže kdo můžete, přijďte - rozhodně nebudete litovat! 
27.03.2018 19:00

Kouzelná flétna v div. Ústí n/L

Repríza slavného pohádkového Mozartova Siengspielu... Nádherná opera, krásní lidi a skvělý inscenační tým - přijďte! A role Papagena - to je role snů!!!
28.03.2018 19:00

Zvonokosy v div. Ústí n/L

Zvonokosy - muzikál, kde nás je na jevišti přes třicet postav! Úžasný zážitek ze zpívané činohry plné gagů... Režie Martina Novotného přináši "plný pytel legrace a dobré nálady"!
05.04.2018 19:00

Ptáčník v div. v Ústí n/L

Nádherné melodie, spousta gagů a legrace - to je Zellerova nádherná a divácky vděčná opereta Ptáčník. A role Wepse je snad psaná přímo pro mne... Skvělá režie Michal Lieberzeit, nádherné kostýmy Dana Haklová (to se to potom hraje!), za dirigentským pultem šéf opery Milan Kaňák... Super představení!
11.04.2018 19:00

Kouzelná flétna v div. v Ústí n/L

Mozartova pohádková Kouzelná flétna je jistě tím nejvhodnějším pro ústecké diváky - a roli Papagena si opravdu moc užívám! Režie Martin Otava.
13.04.2018 19:00

Zvonokosy v div. v Ústí n/L

Zvonokosy - muzikál, kde nás je na jevišti přes třicet postav! Úžasný zážitek ze zpívané činohry plné gagů... Režie Martina Novotného přináši "plný pytel legrace a dobré nálady" - přijďte se pobavit!
22.05.2018 17:00

Ptáčník v div. v Mostě

Tentokrát v divadle v Mostě a v netradiční čas, v 17 hod.! Zellerova nádherná a divácky vděčná opereta; a role Wepse je snad psaná přímo pro mne. Skvělá režie Michal Lieberzeit, nádherné kostýmy Dana Haklová (to se to potom hraje!), za dirigentským pultem šéf opery Milan Kaňák... - je to radost!
06.06.2018 19:00

Noc na KARLŠTEJNĚ v divadle v Ústí n/L

Slavný muzikál se vrací! Nádherné představení v režii Martina Novotného - přijďte se pobavit!!!

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode