Compositions by contemporary authors

 

   

*   - recorded on CD

** - recorded in Czech radio archive in Prague

- in italics are marked compositions for solo voice which are part of the concert programme "Solo for voice" or "Solo for two voices"

 

 

Ondřej Adámek: „Gressus meos dírige“ a „Illúmina faciem tuam“ pro baryton sólo (1999)

 

 Jörn Arnecke (GERMANIA): Wir spielen Frieden (Hrajeme si na mír). Opera, 2002

 

 Hanuš Bartoň: Strach. Skladba pro sólový zpěv a bicí nástroje na text Radomíra Quise (2001)

 

 Jaromír Březina: Písně Bible kralické pro baryton a varhany nebo smyčce (1991)

Jaromír Březina: Die Fabeln. Zwei Lieder von Franz Kafka für Bariton und Klavier (1993)

 

 Adley Burman (USA): Woman Looking at a Vase of Flowers for baritone solo (1993)

 

 John Cage (USA): Solo for voice 1 (1958)

 

 Zoja Černovská: Čas Syna Čelavěčeskogo probil (Přišlať hodina Syna člověka). Komorní kantáta pro baryton a klavír na slova B. L. Pasternaka a Evangelia podle Jana (1991)

 

 Věra Čermáková: Žalmy pro alt a baryton (2009-2010)

 

Jan Děd: Dvě modlitby pro sólový baryton na texty P. Matuszka op. 42a

 

Petr Eben: Šestero piesní milostných na středověké texty pro střední hlas a klavír (1951)

Petr Eben: Písně k loutně (1951)

Petr Eben: Písně z Těšínska pro nižší hlas a klavír (1952)

Petr Eben: Písně nejtajnější pro nižší hlas a klavír (1952)

Petr Eben: Lieder nach Gedichten von R. M. Rilke (1961)

Petr Eben: Píseň o rodné zemi pro baryton a ženský sbor

 

Morton Feldman (USA): Only for solo voice of Sonnet XXIII by R. M. Rilke

 

Ryszard Gabryś (POLSKO): Es ist Zeit do słów R. M. Rilkego (2001).   

 

Philip Glass (USA): The Fall of the House of Usher (opera)

 

Peter Graham: Z plání a pralesů pro zpěv a bicí nástroje (1990)

Peter Graham: Kafka – Lieder für Bariton und Klavier (1996)

* Peter Graham: Žalmy (1. – 7.) pro sólový baryton (1997)

Petr Graham: Song Of Fixed Accord pro hlas a cembalo (Text Wallace Stevens, 2001)

 

Kazuhiko Hattori (JAPONSKO): DRAM for vocal (poetry Komachi ONO – NO)

 

** Svatopluk Havelka: Hymnos pro baryton, klarinet a vibrafon na řecký text listu apoštola Pavla Filipským (1999)

** Svatopluk Havelka: Tři psalmodie (Tres Psalmodii). Soprano solo - Mezzosoprano solo - Baritono solo - Zimbalon. Psalmi XV. – LXXI. – CIII. (2000)

 

Máté Hollós (HUNGARIA): Les Voyelles de Rimbaud pour voix de basse, pianoforte, flauto, clarinetto, clarinetto basso (1990)

 

Jevgenij Irsai (SLOVAKIA): Lacrimoca pro sólový hlas a zvonek (2000)

 

* Miloslav Kabeláč: Židovská modlitba pro baryton, sólovou a sborovou mužskou recitaci op. 58

* Miloslav Kabeláč: Písně milostné pro soprán, baryton a klavír (1955)

Miloslav Kabeláč: Ohlasy dálav pro zpěv a klavír (1963)

 

Zdeněk Kaňák: Písně na mudrosloví Cantovo

 

Premasiri Khemadasa (SRÍ LANKA): Pirinavan mangal jeje pro zpěv, sitár, tabla a smyčce

 

Marek Kopelent: Miniaturní písně pro baryton a klavír na slova japonské poezie (1960/61)

Marek Kopelent: Mon amoure pro soprán, baryton a instrumentální soubor (1988)

Marek Kopelent: Cantus pro defunctis pro sólový hlas (1993)

Marek Kopelent: Cantus de dilectione filiarum dei pro 5 sopránů, baryton a 3 pozouny (1998)

Marek Kopelent: Ze zápisníku Nataši H. 9 fragmentů pro ženský a mužský hlas (2000)

 

Mark Kopytman (IZRAEL): Vocalise for voice and oboe (1995)

Mark Kopytman (IZRAEL): Eight Pages from the Book of Questions for solo voice (1989-96, text by Edmond Jabes)

 

Oldřich F. Korte: Troubadourské Zpěvy pro sóla a sbor s doprovodem instrumentální skupiny

                          (I canti dei trovatori per soli e coro accompagnati dal gruppo stromentale. 1965)

 

* Jitka Koželuhová: Ich habe den Menschen gesehen. Písně pro sólový baryton na slova Ch. Morgensterna (1993)

** Jitka Koželuhová: „Všichni kdo žízníte, pojďte k vodám…“. Komorní kantáta na hebrejský text proroka Izajáše pro alt, baryton, angl. roh, klavír a bicí nástroje (1995)

 

György Kurtág (HUNGARIA): Im Walde op. 29 no. 2 (1993, Friedrich Hölderlin) für Solostimme

György Kurtág (HUNGARIA): Háron dal Pilinszky János verseire, op. 11/a (Three Songs to Poems by János Pilinsky. 1986)

 

Juliusz Łuciuk (POLSKO): Pacem in terris per canto e pianoforte (1964)

 

Zdeněk Lukáš: Přísloví pro zpěv a varhany (1984)

 

 Michal Macourek: Dvanáct zastavení času a naděje na texty Harryho Macourka pro baryton, smíšený sbor a symfonický orchestr (2008). 

Michal Macourek: Hovory s Chan-Šanem pro baryton, bicí nástroje a klavír (1993)

* Michal Macourek: Svítání k životu. Fantasie pro sólový mužský hlas na texty J. Kostohryze a P. Matuszka (1994)

Michal Machourek: Tvář pro sólový baryton a magnetof. pás na text P. Matuszka (2001)

 

Martin Marek: Promeškaná apokalypsa pro recitátory, alt a baryton sólo, sbor a orchestr (1997)

Martin Marek: a poem qua afterword pro soprán a baryton sólo (2001)

 

Terezie Martinová: Prière de consécration à la reine de la paix pour voix de basse (1997)

Terezie Martinová: Žalm 51 (50), 3 - 12 podle Bible kralické pro sólový hlas (1998)

Terezie Martinová: V úzkostech hledal jsem Beránka pro sólový baryton. Z Magorových labutích písní (- na text Ivana M. Jirouse – Magora, 2001)

 

Lukáš Matoušek: Sigillum silentii (Pečeť mlčení). Cantata per baritono, clar. (tromba) e pianoforte (1970)

** Lukáš Matoušek: “…ani bolest nedožijem…” pro sólový baryton na verše Vladimíra Holana (1997)

 

Vlastislav Matoušek: Hymnus pro 12 hlasů „Napomenuti literatske těm, kterži dobrže spiewati neumějy“ (1985)

** Vlastislav Matoušek: Algoritmus návratu pro alikvotní zpěv a varhany nebo smyčce (1991/99)

** Vlastislav Matoušek: Kaligrafie pro zpěv a bambus na starojaponské texty (1998)

Vlastislav Matoušek: Labyrinthus pro sólový hlas (2000)

Vlastislav Matoušek: 8. cesta. Opera na libreto J. Butriana popdle námětu povídky St. Łema (2001)

** Vlastislav Matoušek: Hiroti Mondo pro baryton, shakuhachi a smyčce (2002)

 

Ivo Medek: Persofonie II. pro sólový hlas (1999)

Ivo Medek: Vrač (opera, 2002)

Ivo Medek/Markéta Dvořáková: MrTVÁ? (opera, 2004)

 

Jan Meisl: Doteky zapomnění. Cyklus písní pro baryton, housle, violoncello a klavír, op. 121 (2011)

 

Jan Novák: Horati carmina pro baryton a klavír (1959)

 

Roman Z. Novák: Nazývají to láska pro recitátory, sóla a orchestr (1997)

 

** Karel Odstrčil: Contra – canto na vlastní text pro baryton a varhany

 

Roman Pallas: Klinická smrt (opera, 2004)
 

 

Karel Pexidr: Habél habálín. Zhudebnění hebrejského textu z knihy Kazatel pro baryton a violu

 

A. Piňos: Dicta antiquorum assa voce dacantanti (1966)

A. Piňos: Přísloví pro baryton sólo (1968/90)

A. Piňos: Obžalovaný. Dvě hudební scény pro basbaryton, klarinet, klavír, housle, violoncello a bicí nástroje na texty Franze Kafky (1993)

Alois Piňos: Carmina lauretana pro baryton sólo (1997 - Memorate, Ave maris stella, Salve Regina)

* Alois Piňos: Carmina psalmisona pro baryton sólo (1998 - Psalmus XCI, Psalmus CXVI)

Alois Piňos: Zpěvy smíření (Gesänge der Versöhnung) pro baryton a varhany na biblické a liturgická texty

v češtině a němčině (2002)

Žalm 71 pro baryton sólo na překlad starozákonních textů Václava Renče (2003)

Alois Piňos: Vzývání: Pět žalmů pro baryton sólo v překladu Václava Renče (2006)

Alois Piňos: Beati. Duet pro alt (mezzosoprán) a baryton na slova evangelia sv. Matouše (2006)

Alois Piňos: Ave Maria. Duet pro alt (mezzosoprán) a baryton (2006)

 

* Petr Pokorný: Srpnový žalm pro baryton, flétnu, klarinet, housle a violu nebo hoboj, klarinet a fagot, op. 13 (1969/95)

Petr Pokorný: Die Reise. Drei Lieder von Günter Eich (zpěv a dechové nástroje), Op. 33 (1990)

Petr Pokorný: Marnotratný syn pro baryton a varhany nebo smyčce na slova Josefa Kostohryze, op. 39/39a (1991/93) 

* Petr Pokorný: Krajinou prochází pištec pro sólový baryton a bicí nástroje na text Josefa Kostohryze, op. 40 (1991/98)

Petr Pokorný: Rozmluvy uprostřed nehybnosti pro baryton a violoncello na texty Jaroslava Švadleny, op. 42 (1992)

* Petr Pokorný: Der Glanz am Wegrand (Třpyt u cesty). Vier Lieder zu Texten österreichischer Dichter für Solostimme,Op. 44 (1992-95)

Petr Pokorný: Malý zimohrádek pro zpěv a klarinet na texty Ivana Wernische, op. 45 (1993)

Petr Pokorný: Zwei Gesänge von Reiner Maria Rilke pro baryton a orchestr, op. 47 (1993)

* Petr Pokorný: Tři duchovní zpěvy pro sólový baryton, op. 50/3 (1994/97)

* Petr Pokorný: Josefova smrt. Kantáta na vlastní text pro soprán, baryton a smyčce, op. 51 (1995)

* Petr Pokorný: Full Moon (Úplněk) on a poem by Robinson Jeffers for baritone and two percussion players, op. 52 (1992)

* (**) Petr Pokorný: Putování. Scéna pro jednoho pěvce a housle na text Jiřího Adámka, op. 55 (1997)

Petr Pokorný: Prosím, sejměte masky. Pocta surrealistům na text Zbyňka Havlíčka pro baryton, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír, op. 58 nebo baryton, klarinet, violoncello a klavír, op. 58b nebo baryton a klavír, op. 58c (1997)

Petr Pokorný: Světlo v hlubinách pro zpěv a klavír na verše Jiřího Mědílka, op. 62 (1998)

Petr Pokorný: Die Gaukler für Bariton, Geige, Gitarre und Kontrabaβ, Op. 64. Texte von Peter Huchel (1998)

** Petr Pokorný: Znamení noci, netopýři a mlha (Zeichen der Nacht, Fledermäuse und Nebel) na texty Petera Huchela pro baryton, violu, violoncello, kontrabas a cembalo, op. 64b (1998/99)

Petr Pokorný: Libera me pro dva mužské hlasy (baryton a bas), op. 66 (1998)

Petr Pokorný: Znamení noci, netopýři a mlha, op. 64 (Zeichen der Nacht, Fledermäuse und Nebel) pro baryton, violu, violoncello, kontrabas a cembalo (1999)

Petr Pokorný: Galantní písně. Šest písní pro alt a baryton na slova Václava Lucemburského (1337-1383) v překladu Gustava Francla, op. 91 (2007)

Petr Pokorný: Poslední žalm Karla Hlaváčka pro baryton a klavír op. 88 (2005)

 

Zdeněk Pololáník: Šír haš-šírím (Píseň písní) pro sóla, sbor a orchestr

 

Miroslav Pudlák: Ve stínu klobásy (operní fraška, 2002)

Miroslav Pudlák: Sasíci v Čechách (opera, 2004)

 

Bohuslav Řehoř: Duetto pro nižší ženský hlas a mužský hlas doprovázený zvonem (2002/03)

 

Radek Rejšek: Píseň o lásce pro zpěv a klavír na texty P. Matuszka (1987)

Radek Rejšek: Píseň o smrti pro zpěv a klavír na text P. Matuszka (1987)

Radek Rejšek: Tři žalmy pro sólový hlas (2000)

 

* Jaroslav Rybář: Osm zpěvů na básně Ivana Wernische pro baryton, flétnu, klarinet, klavír, housle, violu a violoncello (1996)

 

* Giacinto Scelsi (ITALIA): Tři Latinské modlitby (Canti sacri) pro sólový hlas (1970 - Ave Maria, Pater noster, Alleluja)

* (**) Giacinto Scelsi (IALIA.): Wo-Ma. Quattro canti per voce di basso (1960)

* (**) Giacinto Scelsi (ITALIA): Maknongan pour voix de basse solo (1976)

 

 

Witold Szalonek (POLSKO): Drei Liebeslieder (Worte Rajvinder Singh)

 

* Martin Smolka: A v sadech korálů, jež slabě zrůžověly. Píseň pro sólový hlas (1987)

 

Rudi Spring (GER.): Galgenliederbuch. Gedichte von Christian Morgenstern für Bariton und Klavier (1983/94 - 96)

William Toutant: Glossa for Voice and Piano (2000). Text by Mihail Eminescu (1850 - 1889)

 

** Emil Viklický: Tři madrigaly pro zpěv a klavír na texty Evy Petrové (1987)

 

Zbyněk Vostřák: Žalmy pro baryton a varhany nebo klavír, op. 21 (1956)

 

Robert Ward (USA): The Crucible (Čarodějky – opera)

Robert Ward: Songs

 

Pavel Zemek: Je t'aime pro sólový hlas (1997)

Pavel Zemek: Ave Maria pro sólový hlas (1997)

** Pavel Zemek: Stabat Mater pro sólový hlas (1999)

 

 

Contact

Petr Matuszek

p.matuszek@seznam.cz

https://www.centrumterapie.cz/
https://alikvotnizpev.webnode.cz/
https://early-music.webnode.cz/

DOPORUČUJI:
https://www.kurzy-zpevu.cz/
https://seminare.maitrea.cz/marketa-dvorakova

+420777949210

Search site

Kalendář akcí

05/03/2020 18:00

Zasněžená romance v div. Broadway v Praze

Úžasný swingový muzikál v Praze, v hlavní roli Pavel Trávníček - je to hit!
07/03/2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Čarodějka jede - nádherné ohlasy diváků a nezapomenutelná atmosféra!
07/03/2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Tento výpravný pohádkový muzikál je dárkem nám i diváků. Je to velká radost - těšíme se všichni na vás!
08/03/2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Je nádherné hrát pro vyprodané jeviště - a takové je každé představení Čarodějky...
13/03/2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Každé představení muzikálu Wicked Čarodějka) Stephena Schwarze a Winnie Holzman je svátkem. A stále mne hřejí pochvalná slova obou autorů, kteří se v posledním zkouškovém týdnu velmi aktivně podíleli na nastudování...
14/03/2020 17:00

Zasněžená romance v div. Ústí n/L

Swingový muzikál s hudbou Gllena Millera. Swingová show plná tance, zpěvu a činohry. Nádherné obsazení - Pavel Trávníček, Jolana Smyčková, Tereza Mátlová, Nikol Ďurovicová, Uršula Kluková, Hana Sršňová... - a v nádherné roli milionáře Murryho mne alternuje skvělý Honza Urban!
15/03/2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Asi nejúspěšnější muzikál současnosti Wicked (Čarodějka) autorské dvojice Stephena Schwartze a Winnie Holzman v GoJa Music Hall - každé představení je svátkem!
20/03/2020 19:00

Česká mše vánoční J. J. Ryby v div. Ústí n/L

První ze dvou tradičních "Rybovek" v ústeckém divadle - už se na naše diváky těším!
21/03/2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Další sobotní "dvoják" představení tohoto nádherného výpravného muzikálu!
21/03/2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Čarodějka je NEJLEPŠÍÍÍÍÍÍ! :-) 
24/03/2020 19:00

Veselá vdova v div. Ústí n/L

Nádherná opereta Fr. Lehára, na tu se vždy těším!
27/03/2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Další týden s "Carodějkou". Moc se na něj těším - každé publikum vždy s sebou přináši specifickou atmosféru, ale vždy je velmi vnímavé a vstřícné; vytváří se tak neopakovatelné vazby mezi námi na jevišti a diváky.
28/03/2020 17:00

Carmen v div. Ústí n/L

Zpívat Bizetovu Carmen je pro každého operního pěvce velkou radostí, a to nejen pro těch několik slavných melodií, ale hlavně kvůli úžasnému silnému a nadčasovému příběhu a neskutečné dramaturgické sevřenosti celého díla. Přijdte se podívat!
31/03/2020 19:00

Carmen, Schaffhausen

Několik Carmen v zahraničí, tohle je první...
01/04/2020 19:00

Carmen, Germering

Carmen je krásné představení a zpívat tuto operu pro zahraniční publikum je vždy zážitek...
02/04/2020 19:00

Carmen, Villach

Tentokrát v Rakousku...  
03/04/2020 19:00

Carmen, Weingarten - Rovensburg

Další Carmen v Rovensburgu...
04/04/2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Tento víkend mám "troják" - hraju v sobotu i v neděli. A i když to je "síla", těším se na to!
04/04/2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Megakrásné představení, skvělý inscenační tým, bezvadná parta a úžasní diváci - co si přát víc!!!
05/04/2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Tak, poslední představení tohoto náročného víkendu. Ale je radost hrát pro tak nádherné publikum, vidět rozzářené oči diváků... - to pak žádná únava NEEXISTUJE!
17/04/2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Každé představení muzikálu Wicked Čarodějka) Stephena Schwarze a Winnie Holzman je svátkem. A stále mne hřejí pochvalná slova obou autorů, kteří se v posledním zkouškovém týdnu velmi aktivně podíleli na nastudování...
25/04/2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Sobotní odpolední představení Čarodějky - radost z nádherného představení a ze skvělých diváků...
27/04/2020 19:00

Carmen v div. Varnsdorf

Málokterou operu zpívám už tak dlouho, v celkem pěti či šesti nastudování... - a pořád mne baví!!!
13/12/2020 19:00

Česká vánoční mše J. J. Ryby, kostel J. Křtitele, Teplice

První letošní Rybova Česká mše vánoční, tentokrát společně se Symfonickým orchestrem a sborem Konzervatoře v Teplicích v kostele J. Křtitele v Teplicích. Dirigovat bude jako vždy Jiří Knotte.
15/12/2020 19:00

Vánoční koncert v DK Teplice

Nejen Rybova Česká mše vánoční zazní na tomto tradičním symfonickém koncertu, který každy rok pořádá teplická konzervatoř. A každoročně bývá dlouho předem vyprodáno!!!

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode